Verkkosivujen lokalisointi

Verkkosivujen lokalistointi tarkoittaa niin sisällön kääntämistä kuin verkkosivujen sopeuttamista kävijäryhmän kansallis-kielellisiä ominaisuuksia varten. Lopullinen tuote tullaan käsittämään kielen natiivipuhujan kirjoittamaksi tekstiksi. On tärkeää valita huolellisesti kieli ja murre, jolle aiotaan kääntää sivut, säilyttää tuotemerkin eheys, ilmaista tarkasti ja täydellisesti sen ominaisuudet sekä yhtiön kilpailuedut kohdemarkkinoiden erikoisominaisuuksien mukaisesti, tehdä verkkosivujen uuden kieliversion korrektit mallit (esimerkiksi sanan pituus eri kielissä on erilainen, siksi verkkosivujen kääntämisessä on pakko muuttaa sivujen ladontaa), noudattaa verkkosivun visuaalisten muotojen ja ulkomaalaisen yleisön kulttuuristen ja kansallisten ominaisuuksien vastaavuutta.

On ilmeistä se, että verkkosivun onnistunut lokalisointi on liiketoiminnan ulkomaille edistymisen ja uusien partnereiden ja asiakkaiden houkuttelemisen menestyksen takeena. Laadukas käännös on tämän tehtävän suorittamisen välttämättömänä ehtona.

Ammattilaisten kääntäjien yhdistys toimii laajalla verkkosivuvalikoimalla:

  • käyntikortti-verkkosivut;
  • yrityksen verkkosivut laajalla sisällöllä;
  • verkkokauppa/sähköinen tuoteluettelo jne.

Verkkosivun lokalisointi tarkoittaa kokonaista hanketta, siksi voimme hoitaa työtä kokonaisesti tai sen erillisiä vaiheita:

  • tekstisisällön käännöstä (pysyvien tekstien ja vaihtuvan sisällön: uutisten, yleiskatsausten, tuote- ja palvelukuvausten käännöksiä (verkkokauppoja ja sähköisiä tuoteluetteloja varten);
  • kuvien alla olevien kirjoitusten käännöstä (säilyttämällä alkuperäistä asua ja tyyliä);
  • apuosien käännöstä (näppäinten, linkkien, virheilmoitusten, vihjeiden, vuorovaikutteisten toimintojen käännöksiä);
  • video- ja audiovisuaalisten materiaalien sekä flash-animaation käännöksiä, dubbausta ja tekstitystä;
  • verkkosivun käyttäjille näkymättömän osan käännöstä (muun muassa ohjelmointikoodin kommenttien, semanttisen ytimen, metatagien ja kuvien vaihtelevan tekstin käännöksiä (etsinnän edistämiseksi);
  • kaavojen ja esitysten käännöksiä.

Pitkäaikainen yhteistyö yhdistyksemme kanssa takaa verkkosivusi sisällön tukemista, jota tulee antamaan pysyvä, liiketoimintasi ominaisuuksia, markkinoiden erikoisuuksia ja tekstejä sekä kerronnan tyyliä koskevia vaatimuksia osaava työryhmä.

Tämän lisäksi pysyvä yhteistyöryhmä tukee säännöllisesti pyydettäessä tulevaisuudessa kiireisissä asioissa sisältöä loukkaamatta laatua, laatimalla alakohtaisia sanaluetteloja sekä käyttämällä käännösmuistiohjelmaa.

Verkkosivun laadukaaksi kääntämiseksi sinun pitää luovuttaa asiantuntijoillemme käännettävien materiaalien lähdetietostot tai pääsy verkkosivuille.

Сервис обратного звонка RedConnect