Tietokoneohjelmiston lokalisointi

Tietokoneohjelmiston lokalisointi tarkoittaa ohjelmiston sopeuttamista toisen maan kansallis-kulttuurisia ominaisuuksia varten. Siihen kuuluu muun muassa käyttäjäliittymän, asiakirjojen ja ohjelmiston lisätiedostojen kääntäminen. Tärkeintä roolia tässä prosessissa esittää ohjelmiston ominaisuuksien ja kielen pienimpienkin ominaisuuksien yhdistelmä (kyse on muun muassa pikanäppäinyhdistelmästä yms.)

Lokalisoinnissa aasialaisia kieliä (mm. kiinaa) puhuvia käyttäjiä varten on käytettävissä Double Byte Character Set –periaate (DBCS), mikä johtuu kiinalaisen kielijärjestelmän tarkoittamien merkkien varastoinnista. On vaikeaa lokalisoida ohjelmistoa heprean ja arabian kieltä puhuvia käyttäjiä varten, koska niitä kieliä kirjoitetaan oikealta vasemmalle, mikä vastustaa eurooppalaisten kielten kirjoittamista. Näin ollen ennen kuin tuote aletaan lokalisoida sellaista kieltä puhuvia ihmisiä varten, pitää valmistella vastaavasti ohjelmistoa. Useimmiten ohjelmisto käännetään englanniksi, mikä ei kuitenkaan ole mikään väittämätön standardi. Muutamissa maissa muun muassa Espanjassa ja Ranskassa on olemassa kielto käyttää tietokoneohjelmiston yksinomaan englanninkielistä versiota.

Tietokoneohjelmiston lokalisointi on vaativa ja huolellisesti muotoiltu prosessi.

Ensin tuotteen käyttäjäliittymä, käyttöohjeen osat ja apuasiakirjat jaetaan perusosiin. Sitten koko teksti käännetään toiseksi kieleksi, ja lopulta käännetyt osat kootaan taas yhteen ohjelmistotuotteeseen, joka tulee toimimaan aivan toisella kielellä.

Tietokoneohjelmiston lokalisoinnin jälkeen on pakko testata ohjelmiston käyttäjäliittymää. Testauksen yhteydessä tarkistetaan valikon kaikki muodot, pikanäppäimet, keskusteluikkunat, tooltip-vihjeet yms., jotta saada selville, näkyvätkö ne näytössä asianmukaisesti ja oikein. Tämän lisäksi tarkistetaan näiden perusosien toiminta ottaen huomioon lokalisoinnin kielen ominaisuudet.

Olemme valmiita huolehtimaan tietokoneohjelmistosi lokalisoinnin kaikista vaiheista.

Tätä varten pyydämme sinua luvuttamaan yhtiöllemme:

  • kaikki tiedostot (se on pakko, jotta asiantuntijat olisivat varmoja siitä, että he voisivat koota koko käyttäjäliittymän uudestaan sekä rekonstruoida tiedostot ja saattaa kokoon käyttöohjeen tiedostot);
  • asiakirjojen printatun paketin (ensinnäkin se on tarpeellinen latomisessa, jotta lopussa lokalisoidun version sivut vastaisivat täysin alkuperäisen version sivuja);
  • koodisivun (codepage) sekä tiedot käytetyistä fonteista (ei ole pakollista, mikäli ohjelmisto sopeutetaan englanniksi).
Сервис обратного звонка RedConnect